مشاور معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

پایگاه خبری سیمای نفت،معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با صدور حکمی سعید حافظی را به عنوان مشاور خود و معین طرح های توسعه میادین گازی پارس جنوبی منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در حکم منوچهری خطاب به حافظی آمده است: «با عنایت به تجربیات ارزشمند در صنعت نفت و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، بدینوسیله به عنوان مشاور اینجانب و معین طرح های توسعه میادین گازی پارس جنوبی منصوب می شوید.

انتهای خبر//