معرفی 10 ابر خط لوله گاز طبیعی در جهان

پایگاه خبری سیمای نفت،در طول نیم قرن گذشته،اقتصاد انرژی جهانی بر اساس سیاست های ساخت و حفاظت و بهره برداری از خطوط لوله نفت شکل گرفته است.در بسیاری موارد این که چه کسی خطوط لوله را کنترل می کند به مراتب مهمتر از آن است که چه کسی نفت را کنترل می نماید.در حال حاضر نسل جدیدی از ابر خطوط لوله ساخته شده و یا در دست ساخت است تا حجم عظیمی از گاز طبیعی را از دورترین مناطق جهان به پرازدحام ترین مراکز تجاری و صنعتی منتقل نماید.

در اینجا به معرفی 10 ابر خط لوله گاز طبیعی(دارای بیشترین اندازه در مقیاس طول) می پردازیم :

منبع:فوربس